ตัวอย่างการสร้างและเรียกใช้ API ด้วยคชสาร

เวลาปัจจุบัน 24 ก.ย. 2561 เวลา 05:35 น. (อ่านจาก API ด้วย Curl)

URL สำหรับ API ตรงๆ http://projects.kotchasan.com/api/api.php?method=getTime&id=1537742117