ตัวอย่างการสร้างและเรียกใช้ API ด้วยคชสาร

เวลาปัจจุบัน (อ่านจาก API ด้วย Curl)

URL สำหรับ API ตรงๆ http://projects.kotchasan.com/home/kot/public_html/api.php?method=getTime&id=1547620613