ตัวอย่างการสร้างและเรียกใช้ API ด้วยคชสาร

เวลาปัจจุบัน 17 ส.ค. 2561 เวลา 19:55 น. (อ่านจาก API ด้วย Curl)

URL สำหรับ API ตรงๆ http://projects.kotchasan.com/api/api.php?method=getTime&id=1534510501