ตัวอย่างการสร้างและเรียกใช้ API ด้วยคชสาร

เวลาปัจจุบัน 05 มิ.ย. 2566 เวลา 14:05 น. (อ่านจาก API ด้วย Curl)

URL สำหรับ API ตรงๆ api.php?method=getTime&id=1685948747