ตัวอย่างการสร้างและเรียกใช้ API ด้วยคชสาร

เวลาปัจจุบัน (อ่านจาก API ด้วย Curl)

URL สำหรับ API ตรงๆ api.php?method=getTime&id=1590785795