ตัวอย่างการสร้างและเรียกใช้ API ด้วยคชสาร

เวลาปัจจุบัน 05 ธ.ค. 2565 เวลา 22:04 น. (อ่านจาก API ด้วย Curl)

URL สำหรับ API ตรงๆ api.php?method=getTime&id=1670252651