ตัวอย่างการสร้างและเรียกใช้ API ด้วยคชสาร

เวลาปัจจุบัน 01 ต.ค. 2565 เวลา 05:59 น. (อ่านจาก API ด้วย Curl)

URL สำหรับ API ตรงๆ api.php?method=getTime&id=1664578755