ตัวอย่างการสร้างและเรียกใช้ API ด้วยคชสาร

เวลาปัจจุบัน 25 มี.ค. 2566 เวลา 21:17 น. (อ่านจาก API ด้วย Curl)

URL สำหรับ API ตรงๆ api.php?method=getTime&id=1679753837